Doporučený postup u akutních onemocněních v průběhu pandemie Covid – 19

 

UPOZORNĚNÍ

Schůzka rodičů třídy Žabiček a Čápat je zrušena, kvůli horšící se epidemiologické situaci.

Veškeré informace Vám budou zaslány na email, prosím o dodání aktuální mailové adresy učitelkám.

Děkujeme za pochopení s pozdravem,

Eva Duffková

 

Naše třídy

Žabičky
Více informací
Berušky
Více informací
Kočičky
Více informací
Čápata
Více informací

Novinky

Doporučený postup u akutních onemocněních v průběhu pandemie Covid – 19

určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)
Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

ZÁŘÍ 2020

17. 9. TŘÍDNÍ SCHŮZKA
22. 9. OVOCNÍČKOVÝ DEN