TABLO A ROČENKA !!!!!!

19.4.2021 se fotíme na tablo a ročenky. Prosím, přiveďte tento den své dítě, ať má památku na školku. Další termín fotografování letos nebude možný.

 Od 12.4. jsme otevřeli 3 třídy a to Kočičky, Berušky a Čápata od 6 – 16 hodin. Je otevřeno pro děti s povinnou docházkou a děti rodičů zaměstnaných ve IZS.

Dítě musí být zcela zdravé, při nástupu do MŠ a stejně tak musí být jisté, že se nesetkalo v posledních dnech s nemocným.

TESTOVÁNÍ

MŠMT vyhlásilo podmínku pro vstup na prezenční formu vzdělávání – testování. Půjde o neinvazivní antigenní testy pro samosběr LEPA. Testovat se bude 2 x v týdnu a to pondělí a čtvrtek. Pokud nastoupí dítě poprvé jiný den, bude testováno také.

Pro tyto účely budou určena 3 místa pro testování. Pro Kočičky v šatně Berušek, pro Čápata v šatně Žabiček, v případě , že by se tvořily fronty bude otevřeno 3. místo a to uprostřed budovy – vstup balkonem, místo bude označeno. Zde se prosím chovejte podle daných pravidel v letáku.

Vyhodnotili jsme jako snad nejlepší formu, že výtěr z nosu budete svému dítěti dělat vy – zákonní zástupci. Bude u toho přítomna učitelka pro případ pomoci, rady a také sleduje správnost provedení testu. Také vyplní rychlý dotazník o zdravotním stavu dítěte a změří mu teplotu. Poté vyčkáte 15 min s dítětem na výsledek, učitelka si zapíše výsledek a dostanete potvrzení. Pokud test bude negativní odchází dítě do třídy, v opačném případě odcházíte domů a kontaktujeme pediatra. Pro určitý nutný časový úsek, který test zabere, přijďte dřív než potřebujete odcházet na trolejbus. Přednostně půjdou na řadu pracující.

Návod a instruktážní video  https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20

Prosíme vás moc, abyste děti na to připravili, aby se nebály a těšily se za dětmi a za paní učitelkami, které pro ně připravily odměnu 

Do testování nebudete nuceni, ale důsledkem je nemožnost účastnit se prezenčního vzdělávání. Jiné testy než, které nám dodalo MŠMT používat nemůžeme, možnost je si test nechat udělat na ofic. odběrovém místě a mít o tom doklad, který nesmí být starší víc jak 48 hodin.

Prosíme, abyste si postup sběru stěru z nosu pročetli letáky a podívali se na video, aby nám to ráno lépe šlo.. 

VÝJIMKA

Děti, které prodělaly covid-19 v posledních 90 dnech a tato lhůta trvá i po 12.4. mohou do Mš bez testu. Tato skutečnost musí být potvrzena lékařem nebo hygienou na formuláři nebo potvrzení o pozitivním testu ze den…

REŽIM

Budeme podle počasí snažit chodit hodně ven, bude se hojně větrat, přizpůsobte tomu oblečení dětí. Dejte mu dostatek náhradního oblečení. Nenoste jim nyní pyžama, abychom zbytečně nepřenášeli věci z budovy do domovů. Nedávejte nyní dětem hračky z domova. Do batohu přidejte 2 roušky v igelitovém obalu.

POBYT VENKU

Dejte dětem i holínky, abychom mohli ven i po dešti. Vybavte dítě pitím na pobyt venku v uzavíratelné lahvi, tu si odnesete odpoledne domů, umyjete a další den opět přinesete

Docházka

Prosíme o zpětnou vazbu do pátku, na email nebo sms na 733 129 542, zajímá nás, zda za těchto podmínek přijdete, abychom zajistili dostatek personálu a zajistili potraviny do kuchyně.

 

Děkujeme za spolupráci a doufáme, že to společně zvládneme a bude líp, s pozdravem Eva Duffková a kolektiv 💗

 

PLATBY NA MĚSÍC DUBEN Vám budou oznámeny telefonicky. 

 

Pro zaměstnané rodiče je k dispozici prohlášení pro zaměstnavatele ZDE 

Mš potvrzení nevystavuje, další informace budeme posílat sms nebo mailem.

Přejeme pevné zdraví  a pevné nervy. Brzy na viděnou 🙂

 

Doporučený postup u akutních onemocněních v průběhu pandemie Covid – 19 ZDE

OZNÁMENÍ

Vážení rodiče, vzhledem k situaci výskytu Covidu 19, zůstáváu provoz od 6 – 16 hodin a to na obou pavilonech. Je to opatření proti zavření celé školy v případě výskytu Covidu 19 v MŠ.

Žádáme o dodržování již dříve stanovených pravidel 3 R, viz piktogramy na vstupech.

Dále v případě, že budete mít i sebemenší podezření, že jste přišli do styku s pozitivním člověkem, do školky nechoďte!!!

Pokud bude vaše dítě vykazovat některý z příznaků respiračního onemocnění, také ho do MŠ nevoďte.

Buďme zodpovědní  a buďme k sobě ohleduplní.

Děkuji hodně zdraví 🙂

Dále doporučujeme vyhovět výzvě primátora viz níže..

 

 

Naše třídy

Žabičky
Více informací
Berušky
Více informací
Kočičky
Více informací
Čápata
Více informací

Novinky

Co se učíme, o čem si povídáme v měsíci Prosinec…

Učíme se básničky a říkanky PROSINEC Za prosincem končí rok, do nového už jen krokV prosinci jsou vánoce, přesně jednou po roce.Bílá barva – to je sníh, Bílá barva to je smích.Bílá barva to je zima, a ta zima – ta je prima. VRANÍ  ZPRÁVA Nese vrána novinu – Chystejte se na zimu!Zavřete se na […]

DUBEN u Kočiček

V tomto období rozvíjíme u dětí pozitivní vztah k přírodě. Podporujeme u nich zájem zkoumat okolní svět, objevovat krásy probouzející se přírody. Vedeme děti k pracovní aktivitě, vztahu k práci a jejím výsledkům. Učíme se zacházet s nářadím a náčiním, pracovat na zahradě, pečovat o záhonky. Učíme se o domácích i volně žijících zvířatech. Motivujeme […]

ŽABIČKY – DUBEN

Víte, co se v dubnu stalo? Květy pučí, je tu jaro! 
Prší, sněží, slunce svítí, rozkvétá i první kvítí.
Chvíli teplo, pak zas chlad – s tím musíme počítat.