Informace pro rodiče

Povinnosti rodičů

Povinné platby

Rodiče dětí jsou povinni zaplatit v souladu s platnými zákony a vyhláškami za své dítě za každou odebranou nebo včas řádně neodhlášenou stravu následující finanční částku:

  • Děti do 6 let – dopolední svačina 13,-Kč, oběd 25,-Kč, odpolední svačina 9,-Kč. Celkem 47,-Kč
  • Děti do 7 let – dopolední svačina 14,-Kč, oběd 27,-Kč, odpolední svačina 9,-Kč. Celkem 50,-Kč

Platba probíhá na ten daný měsíc společně s platbou za předškolní vzdělávání. A to do 15 dne v měsíci osobně ve stanovený termín nebo na bankovní účet 168438268/0300 (do VS uvede rodič jméno dítěte, za které platí).

Vybírá se vždy dva dny v měsíci od 6:30 do 16:00 hodin. O které dny se bude jednat, bude vyvěšeno na nástěnce u plateb vždy do 5 dne v měsíci jak na pavilonu A tak i na pavilonu B

Komunikace s rodiči

Stravu lze vždy odhlásit do 8:00 hodin na:

 telefonním čísle                     736 633 306

                                                475 507 122

emailem                                  ekonom@msvyhlidka.cz

osobně                                   7-14 h den dopředu nebo ten den ráno do 8 hodin

Veškeré platby a dotazy týkající se školní kuchyně, výhradně rodič řeší s vedoucí školní jídelny (ekonomkou) nebo ředitelkou MŠ

Provozní řád kuchyně a školní jídelny

K dispozici je u ekonomky MŠ