Informace o stravování

 INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Mateřská škola Vyhlídka má jednu školní jídelnu. Stravování mateřské školy se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb. školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanci školní jídelny:

vedoucí stravovny: Klára Ela Horáčková

kuchařka: Petra Kalenská

kuchařka: Pavla Vágnerová

Životospráva v MŠ

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, přičemž je prostřídána tradiční strava upravená podle zásad zdravé výživy a nové moderní receptury. Neustále je hlídán předepsaný spotřební koš (spotřeba tuků, cukrů, bílého masa, mléka a mléčných výrobků…). Snižuje se spotřeba tuků a cukrů, zařazují se čerstvé potraviny (ovoce, zelenina, cereálie). Ke svačinám jsou připravovány rozmanité pomazánky.

Jídelní lístky jsou ve všech šatnách na nástěnce, a dále na webových stránkách. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou. Změny v jídelníčku jsou včas oznámeny a prováděny ve výjimečných případech.

Předškoláci si od měsíce listopadu budou mazat svačinky samy, vše se jim nachystá.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je motivovat, aby postupně alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Našim cílem je vytvářet u dětí povědomí o zdravém životním stylu, stravovat se a žít podle jeho zásad.

Třída ČÁPÁTEK je zapojena ve školním roce 2020/2021 v projekt Zkus to zdravě

Svačiny probíhají společně ne průběžně z důvodu klidu pro jídlo a použití nádobí. Respektujeme individuální tempo.

Ovoce a zelenina je pro děti celý den.

Pitný režim

Děti mají na každý den připraveno dostatek tekutin pro dodržování pitného režimu a jsou často motivovány k častějšímu pití. Dětem podáváme čaje ovocné i čaje s kousky ovoce, džusy, vitamínové nápoje, čistou pitnou vodu s citronem nebo ovocem, vodu mírně ochucenou šťávou. Děti mají na výběr.

Výjimky diety

Nosit nápoje jakož i další jídlo či mlsky do mateřské školy je z hygienických důvodů zakázáno (za to, co děti sní a vypijí v MŠ zodpovídá mateřská škola). Navíc není vhodné, aby některé děti měly z neopodstatněných důvodů něco jiného.  Výjimku tvoří např. lékařem doporučené vyřazení některého z alergenů u konkrétního dítěte, nebo diabetes.

V případě potvrzených alergií (potvrzení od lékaře) je možné dítěti poskytnout upravenou náhradní stravu či nápoj, po dohodě s vedením mateřské školy.

Alternativní stravování není zavedeno.

Oslavy

Samozřejmě však respektujeme, když přinese dítě k příležitosti vlastního svátku či narozenin nějaké ovoce či sladkosti-nejlépe měkké bonbony, aby je mohly nabídnout kamarádům za to, že jim při oslavě v MŠ popřály. Potraviny musí být originál zabalené.

Organizace času výdeje

  • ranní svačina cca 8:30
  • výdej oběda 11:20 žabičky, 11:35 ostatní – 11:50
  • odpolední svačina 14:05

Děti si prosím vyzvedávejte až po čase výdeje oběda (v 11:50) i odpolední svačiny (v 14:30)