Informace o stravování

 INFORMACE O STRAVOVÁNÍ

Mateřská škola Vyhlídka má jednu školní jídelnu. Stravování mateřské školy se řídí vyhláškou MŠMT ČR č.107/2005 Sb. školním stravování ve znění pozdějších předpisů.

Zaměstnanci školní jídelny:

vedoucí stravovny: Klára Ela Horáčková

kuchařka: Petra Kalenská

kuchařka: Pavla Vágnerová

Životospráva v MŠ

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, přičemž je prostřídána tradiční strava upravená podle zásad zdravé výživy a nové moderní receptury. Neustále je hlídán předepsaný spotřební koš (spotřeba tuků, cukrů, bílého masa, mléka a mléčných výrobků…). Snižuje se spotřeba tuků a cukrů, zařazují se čerstvé potraviny (ovoce, zelenina, cereálie). Ke svačinám jsou připravovány rozmanité pomazánky.

Jídelní lístky jsou ve všech šatnách na nástěnce, a dále na webových stránkách. Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s kuchařkou. Změny v jídelníčku jsou včas oznámeny a prováděny ve výjimečných případech.

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je motivovat, aby postupně alespoň všechno ochutnaly a naučily se tak zdravému stravování.

Našim cílem je vytvářet u dětí povědomí o zdravém životním stylu, stravovat se a žít podle jeho zásad.

Svačiny probíhají společně ne průběžně z důvodu klidu pro jídlo a použití nádobí. Respektujeme individuální tempo.

Ovoce a zelenina je pro děti celý den.

Pitný režim

Děti mají na každý den připraveno dostatek tekutin pro dodržování pitného režimu a jsou často motivovány k častějšímu pití. Dětem podáváme čaje ovocné i čaje s kousky ovoce, džusy, vitamínové nápoje, čistou pitnou vodu s citronem nebo ovocem, vodu mírně ochucenou šťávou. Děti mají na výběr.

Výjimky diety

Nosit nápoje jakož i další jídlo či mlsky do mateřské školy je z hygienických důvodů zakázáno (za to, co děti sní a vypijí v MŠ zodpovídá mateřská škola). Navíc není vhodné, aby některé děti měly z neopodstatněných důvodů něco jiného.  Výjimku tvoří např. lékařem doporučené vyřazení některého z alergenů u konkrétního dítěte, nebo diabetes.

V případě potvrzených alergií (potvrzení od lékaře) je možné dítěti poskytnout upravenou náhradní stravu či nápoj, po dohodě s vedením mateřské školy.

Alternativní stravování není zavedeno.

Oslavy

Samozřejmě respektujeme, když přinese dítě k příležitosti vlastního svátku či narozenin nějaké ovoce či sladkosti-nejlépe originál zabalené, aby je mohly nabídnout kamarádům za to, že jim při oslavě v MŠ popřály. 

Organizace času výdeje

  • ranní svačina cca 8:30
  • výdej oběda 11:20 žabičky, 11:35 ostatní – 11:50
  • odpolední svačina 14:05

Děti si prosím vyzvedávejte až po čase výdeje oběda (v 11:50) i odpolední svačiny (v 14:30)