Berušky

2019/2020
Třídu Berušek vedou paní učitelky 
Simona Tamchynová – učitelka
Bc. Alice Jačková – učitelka

 

V letošním školním roce má třída 26 dětí ve věku 3 –  5 let.

 

MOTTO: “Sám se chovej hezky, neubližuj, buď ostatním dětem kamarádem.”

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ NALEZNETE ZDE.

(menu – aktuality – třída berušky)

OUŠKOVÉ PRAVIDLO     
Vzájemně si nasloucháme. Když jeden mluví, ostatní poslouchají.
PUSINKOVÉ PRAVIDLO   
Mluvíme na sebe pěkně potichu. Mluví vždy jen jeden. O všem se domluvíme.
ŠNEČKOVÉ PRAVIDLO    
Ve školce chodíme pomalu – krokem. Běháme na zahradě. S nádobím chodíme velmi opatrně.
KAMARÁDSKÉ PRAVIDLO  
Všichni jsme tu kamarádi. Vzájemně si pomáháme.
KYTIČKOVÉ-ZVÍŘÁTKOVÉ PRAVIDLO  
Chráníme přírodu. Ošetřujeme květiny. V zimě krmíme zvířátka.
HRAČKOVÉ PRAVIDLO   
Hračky si půjčujeme a uklízíme po sobě. Zacházíme s nimi šetrně. Půjčujeme si je s kamarády.
RUČIČKOVÉ PRAVIDLO
Ruce nám pomáhají. Sami si uklízíme centra.
STOLEČKOVÉ PRAVIDLO  
Sedíme potichu, u jídla nepovídáme. Jíme příborem. Nádobí si uklízíme.
Vaše dítě v MŠ potřebuje:
 • čisté, účelné a pohodlné oblečení do třídy – tričko (krátký nebo dlouhý rukáv) a tepláky/legíny, sukni -> oblečení musí být vždy přizpůsobeno aktuálnímu ročnímu období či počasí!

 

 • přezůvky do třídy – bačkory (ne pantofle – z bezpečnostních důvodů)

 

 • na odpočinek – pyžamo

 

 • náhradní spodní prádlo, náhradní oblečení pro případ “nehody” (umazání, polití se apod.)

 

 • oblečení na pobyt venku – pohodlné, přizpůsobeno změnám počasí a hlavně takové, které lze umazat

 

 • v šatně má každé dítě své místo na oděv a obuv označené značkou – nepřeplňovat, nenechávat zde léky, potraviny, ostré předměty a udržovat pořádek prosím

 

 • doporučujeme, aby děti měly trvale v šatně gumové holinky

 

 • v průběhu týdne kontrolujte čistotu oblečení vašeho dítěte

 

 • v rámci sebeobsluhy dbejte na to, aby děti měly takové oblečení, které si samy dokáží obléknout a svléknout (suché zipy, cvocky, palčáky místo prstovych rukavic apod.).

 

 

PROSÍME, ABY DĚTI MĚLY SVÉ VĚCI ŘÁDNĚ OZNAČENÉ JMÉNEM, MONOGRAMEM NEBO ZNAČKOU DÍTĚTE.
 

PC KidSmart je od 1.9. 2015 ve třídě Berušky

Získání počítačové jednotky KidSmart

V listopadu 2011 jsme se na výzvu zřizovatele přihlásili do projektu Kidsmart.

Byli jsme vybráni a tak jsme díky programu KidSmart Early Learning Programme společnosti IBM získávali pro děti z naší mateřské školy speciální počítačovou stanici, která je hravou formou uvádějí do digitálního světa a mnohostranně rozvíjejí jejich schopnosti. PC je umístěn ve třídě Čápat, protože jedna z podmínek byla docházka dětí integrovaných s určitým handicapem.

Z webu Statutárního města Ústí nad Labem

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/seznamy-zprav/aktualni-informace/ibm-vybavi-materske-skoly-usti-pocitaci.html

O IBM

Pro IBM jsou hodnoty společenské odpovědnosti (CSR) zásadní součástí firemní kultury. Naším cílem je napomáhat řešení systémových problémů společnosti pomocí technologických řešení IBM a za přispění našich lidí prostřednictvím tzv. firemního dobrovolnictví. Programy společenské odpovědnosti jsou založeny na sdílení a aplikaci IBM technologií k řešení komplexních problémů v oblasti vzdělávání, environmentální ochrany, jsou zaměřeny na podporu rozvoje občanské společnosti a komunit. Ve spolupráci se vzdělávacími institucemi na všech úrovních a dalšími partnery z veřejné, nevládní i soukromé sféry investujeme do vzdělávacích programů, podporujeme nové technické obory na vysokých školách, výzkumné projekty a motivujeme ženy ke studiu informačních technologií.

Hodnoty společenské odpovědnosti se také odrážejí v nastavení managementu kvality, vnitřního systému fungování naší firmy a v chování firmy vůči zaměstnancům, klientům a obchodním partnerům. IBM zároveň považuje za svůj závazek být při všech svých podnikatelských aktivitách vedoucí společností v oblasti životního prostředí. V rámci své firemní kultury IBM Česká republika zavedla zásady, které zajišťují bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro zaměstnance, chrání životní prostředí a snižují spotřebu energie a přírodních zdrojů.

Více o firmě

http://www-05.ibm.com/cz/cc_and_ca/?lnk=ftai

Programové vybavení

Hlavní pozornost si zaslouží programové vybavení, jež se skládá z šesti oddílů

 1. Mílin dům matematiky
  2.   Hančin dům místa a času
  3.   Samův vědecký dům
  4.   Mozkolamy 1
  5.   Mozkolamy 2
  6.   Mozkolamy 3

Součástí počítačové jednotky je barvená tiskárna a fotoaparát.

Samotný účel a využití počítačového centra – KidSmart

V prosinci 2011 byla do naší školy umístěna speciální počítačová stanice. Jde o projekt KidSmart společnosti IBM. Je to vzdělávací program určený dětem předškolního věku od 3 do 7 let. Společnost IBM ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy bezplatně umísťuje do mateřských škol speciální počítačové stanice, které všestranně rozvíjejí schopnosti dětí v mnoha směrech a přitom jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na jejich věk a poznávací schopnosti.
Účelem projektu KidSmart je seznámit děti s informační technikou, bez které se ve svém životě neobejdou. Formou hry získávají informace, učí se. Vzdělávací programy jsou opravdu určené pro děti předškolního věku, nejsou využívány bezúčelně, ale jsou součástí výchovně vzdělávací práce mateřské školy, k rozvoji v oblasti matematických pojmů, poznání v oblasti vědeckých dovedností, schopnosti určování času, zeměpisných znalostí, schopnost mapování, určování směrů a k rozvoji kreativity, imaginace, dovednosti řešení problémů, a to tak aby byly dodrženy správné metody při práci s informačními technologiemi a nedocházelo k ohrožení zdraví a bezpečnosti.
Proto děti v MŠ pracují na počítači nejvíce 15 minut a to s programem, který souvisí s plánem dne, týdne a dítě získává potřebné informace, UČÍ SE HROU.

S prací na Pc jsou proškoleny 3 učitelky, využívat ho mohou i děti z ostatních tříd.

PC je majetkem školy ne zřizovatele.