Přístupnost webu

Prohlášení přístupnosti

Mateřská škola Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.msvyhlidka.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Nepřístupný obsah

Některé obrázky na internetové stránce neobsahují textový popis.
Některé pdf dokumenty nejsou strojově čitelné.
Některé odkazy nemají jasný účel odkazu v kontextu
Nelze jednoduchým způsobem přeskočit opakující se bloky.
Web nelze plnohodnotně ovládat pomocí klávesnice.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 31. 8. 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Kontakt pro zpětnou vazbu ohledně přístupnosti (náměty, dotazy, informace o problémech) a pro získání informací uvedených na internetové stránce školy:
MŠ Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, 400 07 Ústí nad Labem, PO
Bc. Eva Duffková, e-mail: skolka@msvyhlidka.cz, tel.: 475 507 122

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost výše se lze obrátit na Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu, Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4, e-mail: pristupnost@mvcr.cz.