Povinné zveřejňování informací

Kontaktní údaje Mateřské školy Vyhlídka, Ústí nad Labem, Rozcestí 786/2, příspěvková organizace
Důvod a způsob založení: Zřizovatel Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina ke stažení zde

Adresa: MŠ Vyhlídka, Rozcestí 786/2, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 70 22 59 31
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Rozcestí 786/2, ředitelna dv.č, 9, 400 07 Ústí nad Labem
Úřední hodiny: PO – ČT: 11 – 12 hodin
Organizační struktura: počet tříd: 4, počet dětí: 100 (maximální hygienou stanovená kapacita 28 na každé třídě), počet zaměstnanců: zpravidla 13 – 17.
Kontakty:
Telefony:
475 507 122, 736 633 306 – omlouvání dětí, platby
733 129 542 – ředitelka školy
ID datové schránky: 4xeyd5s
Případné platby lze poukázat: účet školy zřízený u ČSOB číslo: 168 438 268/0300      
E-mail: skolka@msvyhlidka.cz; ekonom@msvyhlidka.cz

Web: www.msvyhlidka.cz

GDPR
OZNAČENÍ POVĚŘENCE GDPR:
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář, telefon + 420 777 150 317, e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz, www.metropolnet.cz.
e-mail: gdpr-po@metropolnet.cz „Do předmětu e-mailové zprávy uveďte název školy“. 
informační memorandum  zde
Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2024 a 2025 – schválený střednědobý výhled 2024-2025 

Rozpočet na rok 2023 – Rozpočet na rok 2023

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023 a 2024 – středně dobý 2023-2024

Žádosti o informace: Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na e-mailu školy: skolka@msvyhlidka.cz

Příjem žádostí a dalších podání: lze podávat písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Rozcestí 786/2, Ústí nad Labem 40007, nebo na email školy: skolka@msvyhlidka.cz

Opravné prostředky: lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Rozcestí 786/2, Ústí nad Labem 40007
Formuláře:
Žádost o poskytnutí informace naleznete zde

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti naleznete zde

Popisy postupů-návody pro řešení životních situací: nejsou stanoveny.
Předpisy:

  • Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Úhrady za poskytování informací: viz sazebník níže

  • Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde
  • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: nemáme

Licenční smlouvy: nemáme
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.  

  • Výroční zpráva za rok 2019 naleznete zde
  • Výroční zpráva za rok 2020 naleznete zde
  • Výroční zpráva za rok 2021 naleznete zde
  • Výroční zpráva za rok 2022 naleznete zde

Vyhláška č. 515/2020 sb. z roku 2020 zde