Čápata

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCŮ 
ARCHIV
Ve třídě Čápátek budou letos děti ve věku mezi 3,5 – 6 let. Budou se zde připravovat i předškoláci. Všechny děti se budou vzdělávat podle Školního vzdělávacího programu, individuálně bude poskytována péče v oblasti logopedické prevence.  Snažíme se o přátelské prostředí založené na vzájemné důvěře.
Ve třídě se dětem věnují:
Bc. Eva Duffková – ředitelka, speciální pedagog
Jaroslava Vlčková – učitelka
Blanka Šašková – učitelka

Zástupce třídy z řad rodičů – paní Moravcová a paní Černá