Archiv kategorie: Třída Berušky

Berušky – červen 2021

Akce v měsíci ČERVEN 2. 6. Den dětí – v rámci dopoledních činností na zahradě MŠ (v případě ošklivého počasí v prostorách MŠ), dejte prosím dětem kostýmy – zvířátkové (pejsek, kočička, medvěd, …) 7. 6. Kamínkový den – během dopoledních činností společně s dětmi vyzdobíme zahradu malovanými kamínky, které si děti přinesly a ozdobily ve školce koncem […]

Berušky – květen 2021

….květen barevný má fráček   V tomto měsíci budeme s dětmi objevovat naše blízké i vzdálené okolí, budeme poznávat krásy a poznatky o České republice. Také budeme posilovat a prohlubovat citové vztahy k rodině dítěte – využijeme poznatky o životě rodiny, jejich členů atp. Maminkám, které slaví tento svátek spolu s dětmi přichystáme překvapení, abychom […]

Velikonoční vrba na školní zahradě

  Vážení rodiče, každoročně si děti v mateřské škole vyrábějí a tvoří různé dekorace na Velikonoce. Svými  výrobky si zdobí nejen prostory školy, ale také naší školní zahradu. I letos bychom chtěli tuto tradici zachovat. Proto vznikl nápad, že s vaší pomocí necháme děti, aby si ozdobily alespoň vrbičku velikonočními vajíčky. Úkolem pro děti je […]

Berušky – Duben 2021

Dětem s povinnou předškolní docházkou bylo umožněno od 12. 4. opět navštěvovat MŠ.  Pro dodržení počtu max. 15 dětí ve třídě jsme se rozdělili, a proto část dětí navštěvuje třídu Kočičky a část třídu Berušky.  Na 30. 4. připadají čarodějnice, dejte na tento den do MŠ prosím dětem kostým  čarodějnic/čarodějů.  Děkujeme 🙂 . V prvním […]

Co se učíme a o čem si povídáme v měsíci Březnu

DISTANČNÍ  VÝUKA  NA  MĚSÍC  BŘEZEN Východiskem po tento měsíc jsou změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem. Záměrem je, aby si děti vytvořily základní představu o přírodě v souvislosti s tímto ročním obdobím. Pozorovat kvetoucí přírodu, poznávat stromy, keře, pozorovat pupeny, nové listy a květy. Všímat si jarních květin na zahradách, v okolí […]

Co se učíme a o čem si povídáme v měsíci Únoru

DISTANČNÍ VÝUKA NA MĚSÍC ÚNOR   V únoru se seznamujeme s planetou Zemí a vesmírem. Objevujeme jiné země, světadíly, lidské rasy. Děti získávají určité povědomí o jiných zemích naší planety aby měly šanci zjistit, že v každé zemi je to jiné a zároveň také stejné. Děti si uvědomují pravidelnost střídání dne a noci a činností, které […]