Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK

Naše škola se od 1.9.2022 zapojila do  Výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I – OP JAK 

Plakát publicity   zde