Návštěva tělocvičny v ZŠ

V rámci spolupráce se ZŠ Neštěmická budou děti chodit každé pondělí do tělocvičny ZŠ. Třídy se budou střídat.

Cílem je : využití tělocvičného nářadí a náčiní. Rozvoj pohybových dovednosti. Do tělocvičny chodíme v měsících, kdy počasí nepřeje většímu pohybu venku.

Fota z tělocvičny sledujte u jednotlivých tříd