Hbité jazýčky – logopedická prevence

Každou druhou středu v čase mezi 12 – 14 hodinou, bude vedena aktivita Hbité jazýčky, paní učitelka Duffková bude s dětmi procvičovat podle pokynů paní logopedky/ v případě dětí, které chodí na logopedii/. Dále v rámci diagnostiky ve třídách, bude provádět logo prevenci s dětmi, u kterých vznikne potřeba. Rodiče budou informováni.