Co vše by mělo dítě zvládat, než půjde k zápisu do 1. třídy

selective focal photo of crayons in yellow box

Podmínky, které jsou u zápisu v jednotlivých základních školách se mohou lišit, berte tedy tento seznam pouze jako orientační.

Základní věc, kterou by dítě mělo ovládat je:
 – Své jméno a příjmení
– Svůj věk
–  Adresu svého bydliště
– Jména rodičů, zaměstnání rodičů (co dělají)
– Vydrží u zadaného úkolu a práci dokončí

Další dovednosti, které by se u dítěte měly objevit:
– Je schopen pracovat samostatně i ve skupině


Matematické představy:
– zná geometrické tvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
– chápe číselnou řadu v rozsahu první desítky
– porovná, uspořádá a třídí soubory předmětů podle určitého pravidla (např.: podle
barvy, velikosti, tvaru, počtu)
– ví co je více, méně, stejně, první poslední, …


Dovednosti předcházející čtení a psaní:
– poznat některá písmena a číslice, ale nepíše je
– poznat a vyprávět krátkou pohádku
– vnímat hlásku ve slově na začátku slova
– rozložit slovo na slabiky
– přednést básničku
– zazpívat písničku
– držet správně tužku
– zná základní barvy
– znát základní znalosti z okolního světa dítěte

 Názvy:
– zvířat – lesní, domácí, exotická
– ovoce, zelenina, květiny, stromy
– dopravní prostředky
– rodina (členové rodiny, vztahy mezi nimi, život v rodině)
– druhy práce a činností dospělých a dětí

Pojmy:
– Velikost: malý, větší, největší, stejný, méně, více
– Časové: včera, dnes, zítra, ráno, poledne, večer, den, noc
– Prostorové: blízko, daleko, na, pod, mezi, vedle, nahoře, vlevo, vpravo
– Roční období
– Dny v týdnu
– Předměty denní potřeby
– Části lidského těla (nakreslí postavu se všemi základními znaky –
hlava, krk, trup, končetiny, prsty, oči, uši,…

Sebeobsluha:
– Samostatné oblékání, svlékání
– Samostatné obouvání, zouvání, zavazování tkaniček
– Samostatné stolování, jíst příborem
– Hygiena: mytí, WC, smrkání
– Umět požádat, poděkovat, pozdravit


Další činnosti:
– Pracuje s nůžkami, umí vystřihnout jednoduché tvary
– Umí zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály

Důležité!
– Má slovní zásobu odpovídající věku
–  Dbát na správné vyjadřování
–  Mluvit celými větami gramaticky správně
–  Mluvit nahlas a zřetelně 
– Jestliže dítě nevyslovuje správně všechny hlásky – navštívit logopeda
– Reagovat na pokyny dospělého (učitelky)

 

zdroj:https://www.skola-morasice.cz/pro-budouci-prvnacky