Co se učíme a o čem si povídáme v měsíci Lednu…

DISTANČNÍ VÝUKA NA MĚSÍC LEDEN

Povídáme si o zimní přírodě, počasí, zvířátkách, posloucháme zimní příběhy na pokračování. Rozvíjíme řeč a vyjadřování dětí. Učíme se správnému výběru oblečení, poznáváme hry ve sněhu, učíme se bezpečnému chování v různých situacích. Seznamujeme se s novými básničkami a říkankami, procvičujeme barvy, tvary, číselnou řadu 1-10, poznáváme písmena, skládáme slova z písmen. Procvičujeme hlásky Ď,Ť,Ň.

SNĚHULÁK

Kdopak to zametá u našich vrat? Vidím tam s metličkou někoho stát.

Kdopak to postává a nemá boty? No přece sněhulák, ten nemá nohy.
Kdopak se přikrčil, když vyšlo sluníčko? Paprsek rozmočil, zbylo jen maličko.

SNÍH

Říká se mi prosím sníh, nosím radost, ba i smích.

Děti na mne čekají, sáňkám pokoj nedají.
Jeník už se obouvá, určitě se vybourá.
A co malý Robi? Ten startuje boby.

SÁŇKY

Tlačím sáňky do svahu, chce to velkou odvahu.
Sjet, panečku, tenhle kopec, může jenom správný borec-
A ten, kdo se svahu bojí, ten ať raděj pěšky chodí.

 

2. Najdi 5 rozdílů mezi obrázky. Rozdíly na druhém obrázku přeškrtni.3. Spoj čísla tak, jak jdou za sebou.

Tvoříme z barevného papíru.

Obrázek rozstříhej na 8 dílů. Poskládej jednotlivé díly tak, jak jdou za sebou. Díly si nalep na papír, nebo čtvrtku.


Spolupráce s rodiči – čteme příběh společně s maminkou nebo tatínkem.
Dokresli tvary v řádku.