Zvýšení platby za stravné od 1.12.2022

NAVÝŠENÍ STRAVNÉHO Z DŮVODU NAVYŠOVÁNÍ CEN OD DODAVATELŮ NAVYŠUJEME OD 1.12.2022 CENU STRAVNÉHO NA:

Děti 3 – 6 let

Přesnídávka 13,- Kč

Oběd 25,- Kč

Svačina 9,- Kč

Celkem denní strava 47,-Kč

Děti 7 let

Přesnídávka 14,- Kč

Oběd 27,- Kč

Svačina 9,- Kč

Celkem denní strava 50,-Kč