Zrakové vnímání

Zrakové vnímání ovlivňuje rozvoj řeči, vizuomotorické koordinace, prostorové orientace, základní matematické představy. Nedostatečná zraková paměť způsobuje, že si dítě těžko ukládá do paměti tvary, tedy i písmena. Písmena tvarově podobná pak dítěti připadají stejná (Jucovičová, 2014).

JUCOVIČOVÁ, D.; ŽÁČKOVÁ, H. Je naše dítě zralé na vstup do školy?. Praha : GRADA, 2014.