Zdravá 5

Nadstandardní aktivita – kroužek o zdravých potravinách, o nových trendech, o vaření a samotná příprava pokrmů

Cíl: seznámit děti se zdravými potravinami, vybudovat kladný vztah i potravinám, které běžně nekonzumují, poznat rozmanitost, pestrost, chutě, vůně, barvy, složení…znát jak se pěstují, odkud přicházejí. Učit se základní manipulace v kuchyni. Umět připravit pohoštění, umět prostřít a také po sobě uklidit. Spolupráce s Projektem Zdravá 5.

Koho se to týká: třída Kočiček a Čápat

Organizace: 1 x za měsíc, po pohádce a odpočinku po obědě cca mezi 13 – 14 hodinou.

Kdo kroužek vede: ekonomka Klára Ela Horáčková + třídní učitelka

Cena na nákup potravin, popř obalů: 40 kč

Co s výrobkem uděláme: podle toho co budeme připravovat, buď si to děti sní, nebo odnesou domů, popř budete pozváni na hostinu