Zápis ze schůzky s rodiči 2019

Zápis ze schůzky s rodiči ze dne 12.9.2019

Přítomno bylo: 50 rodičů

 1. ředitelka uvedla paní ředitelku Libigerovou, která rodičům podala informace o zájmové aktivitě keramika na 32.ZŠ, zmínila formu, četnost docházky, ceny a ukázala některé výrobky. Zapsat se mohou děti předškolní, budou chodit děti z Kočiček. Platba u ekonomky 500 kč za pololetí do 15.10. Čápata možnost 2 x měsíčně pravidelné návštěvy cena 50 kč. Ostatním třídám nabídla jednorázové možnosti návštěv ateliéru např. k vánocům, den matek..
 2. ředitelka i pedagogové se představili rodičům, představila se ekonomka a řekla základní informace k platbám a termínům
 3. p. zástupkyně Bartoníková  seznámila rodiče s novým Školním řádem. Podrobně lze načíst na webu školy nebo v šatnách. Nový dodatek k řádu prezentovala paní Vlčková – jde o postup při infekčních  a parazitálních nemocech vyskytujících se v MŠ. Rodiče, kteří na schůzce nebyli si Šk.řád přečtou v šatnách nebo na webu školy a podpisem ve třídách potvrdí, že tak učinili
 4. Informační systém školy – ředitelka vysvětlila, jak funguje, v šatnách jsou vyvěšeny zásadní dokumenty, ty visí také na webu. Rodiče byli vyzváni, aby pravidelně četli nástěnky a info na webu. Chystá se nový web od října
 5. Ředitelka podala informace o platbách –  doprava do solné jeskyně, fotky, výlety, keramika a všechny platby vyšší 100 kč u paní ekonomky, ostatní ve třídách u učitelek, které si vedou přehled v sešitě, dále byli rodiče vyzvání, aby platili včas, protože akce musíme pořadatelům platit  v den konání
 6. Finanční dar do fondu rodičů – po dohodě s rodiči budeme vybírat finanční dar 300 kč / rok, 500 kč sourozenci. Peníze budou používány na akce jako Mikuláš, Vánoce, Den dětí apod. na drobné výdaje při třídních akcích, návleky apod.
 7. Rodiče souhlasili, že přispějí dobrovolně hygienickými potřebami – toaletní papír, tekuté mýdlo, papírové kapesníky, návleky, papíry na kreslení, vlnou a dalšími drobnými pomůckami
 8. Zájmové činnosti – ve škole bude pořádán kroužek Flétny, Keramiky, solná jeskyně – platba dopravy do konce října 250 Kč, Žabička až od ledna, další platba do 30.1. 300 Kč na 5 měsíců, cvičení v tělocvičně, nepravidelně budeme jezdit na zimní stadion, kde bude probíhat sportovní dopoledne v hokejbale.
 9. Prezentace úspěchů – v soutěžích výtvarných, Kuličkyáda, Plamínek, malý cyklista a další
 10. Informace o zařízení školy, kvalitně vybavený metodický kabinet, knihovna, dílna pro děti
 11. Fotografování – na podzim proběhne 1 x fotografování – 24.11.pozadí si rodiče měli možnost vybrat
 12. Ředitelka upozornila na bezpečnostní opatření – zvonění u dveří, ohlášení se jménem, zavírat za sebou dveře, předávat dítě až do třídy, branky je nutné za sebou zavírat na záklopku
 13. Hodnocení roku 2018/19 – splněny investiční záměry – další etapa výměny plotů, židle stoly pro malé děti, pružinová houpačka, vybavení do kuchyně
 14. Plány na tento rok – pokračovat v opravách plotů, zahradní prvek pro malé děti, malování celé budovy
 15. Oblečení – výzva k podepsání všech věcí  
 16. Škola v přírodě 1. 6. – 7. 6. 2019 – Sněžník – termín již dán, hledáme sponzora na dopravu jako loni
 17. Diskuse
 18. Ředitelka poděkovala rodičům za pozornost
 19. Individuální rozhovory                                                      

Zapsala: Eva Duffková