Urči o jaký předmět se jedná

Cílem aktivity je rozvoj sluchového vnímání. Dětem ukazujeme různé předměty a současně jim prezentujeme zvuk, který vydávají. Děti se dívají a pozorně naslouchají, poté se otočí a snaží se určit, který předmět vydával zvuk (listování knihou, zavření knihy, zvuk zvonečku, cinkání klíčů, odemykání, bubínek, triangl, činely…).

Např. můžete dětem pustit i video (např. to co najdete níž). Nechte je poslouchat pouze zvukový záznam a děti hádají, jaký dopravní prostředek vydává tento zvuk.