Rovná páteř

Projekt je cíleně pojmenován ROVNÁ PÁTEŘ, protože odkazuje nejen na držení těla, ale i morální hodnoty a postoje, které hájila Věra Čáslavská. Cílovou skupinou jsou děti předškolního věku, na kterých případné poruchy ještě nestihly napáchat nevratné změny. Děti se učí sestavu cviků a pozic, které jsou voleny podle moderních poznatků o fungování lidské motoriky a jejím vývoji. Cvičení je vhodné nejen pro děti s poruchou držení těla, ale i u zdravých dětí funguje jako prevence proti sekundárním poruchám držení těla. Protože se jedná o sestavu cviků pro děti, byl zvolen jako průvodce celým cvičením pejsek, ke kterému budou mít děti jistě pozitivní citový vztah. Cviky se děti učí průběžně. Je důležité, aby si děti každý cvik zapamatovaly a naučily se ho dobře cvičit. Po nácviku všech cviků si děti budou celou sestavu opakovat celý školní rok. Významnou součástí celé sestavy je závěrečná pozice, při které se dítě soustředí na jednotlivé části těla. Tato fáze je velmi důležitá. Cvičení by mělo u dítěte přivodit vyvážené držení těla. Je důležité, aby děti ve většině pozic vydržely nejméně po dobu cca 10 – 15 sekund. K celé sestavě je vytvořen rýmovaný příběh, který dětem při cvičení pomůže. Děti při cvičení nesmí zadržovat dech, ale dýchat pravidelně.

Žádné cvičení však nedokáže udržet rovnováhu natrvalo a je tedy důležité, aby si vyvážené držení dítě zapamatovalo a používalo i v běžném životě.

 

https://vera-caslavska.com/cs/