Putování Českou republikou

Realizuje třída Berušek 2023/24

PROJEKT

„PUTOVÁNÍ ČESKOU REPUBLIKOU“

Kompetence:

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • rozvoj pozitivního vztahu k učení
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj estetického vnímání
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • seznamování se se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

  Nabídka činností:

 • Seznámení dětí s městem, ve kterém žijí – Ústí nad Labem – prohlížení obrázků hlavních kulturních center – hrad Střekov, zámeček Větruše, mosty přes řeku Labe,divadlo, muzeum
 • Jak se jmenuje řeka, která protéká městem?
 • Prohlídka obrazového materiálu
 • Naplánovat výlet do centra města
 • Prohlídka obrazového materiálu, knih a pohlednic – Ústí nad Labem
 • Vytvoření výstavky
 • Znalost své adresy – bydliště
 • PL: „Kde bydlím“ – dům a kdo v něm žije
 • Stavba města – školky z dřevěných kostek
 • Zpěv písně „Barevná školka“
 • Modrá látka – řeka Labe – stavby z Lega a dřevěných kostek
 • Z krabic a krabiček vyrobit domy – „Na stavbaře“ – polytechnická výchova
 • Seznámení dětí s mapou ČR – barevné rozlišení řek, hor a nížin
 • Jak se jmenuje naše země?
 • Rytmizace slov na slabiky
 • Skládání slov dle předlohy – ČECHY, Ústí nad Labem , Praha
 • Jaké je hlavní město ČR? Jméno?
 • Kdo žije na Pražském hradě? – prezident
 • Poslech státní hymny
 • Prohlížení České vlajky – z jakých barev je složená – malba vlajky
 • Obkreslování šablony České republiky
 • Koláž „Naše země“ – zakreslování řek, hor, nížin – rozlišování barvou
 • Vystřihování obrázků z pohlednic – nalepování
 • Prohlížení státního znaku, vybarvení
 • Úkol pro děti – přinést z domova knihy, mapy, pohledy  o naší zemi
 • Různé národnosti, které v ČR žijí
 • Jsme součástí Evropy – prohlídka atlasu

 

Pomůcky:

kniha o Ústí n. L., pohledy, šablony ČR , mapa ČR, mapa Ústí nad Labem, různé letáky z infocentra – dominanty města, obrázky vlajky  a státního znaku, pracovní listy, CD se státní  hymnou, temperové barvy, voskové pastely, nůžky, lepidla, atlas světa

 

FOTOGRAFIE Z PROBÍHAJÍCÍCH ČINNOSTÍ