Procházky za zvukem

boy singing on microphone with pop filter

Aktivita je zaměřená na rozvoj sluchového vnímání.

Dospělý jedinec se vydá s dítětem na „zvukovou procházku“. Dítě má za úkol poslouchat a upozorňovat na různé okolní zvuky, které slyší. Dítě poslouchá a identifikuje například zpěv ptáků, šustění listí, štěkot psa, mňoukání kočky, zvuk bublajícího potůčku, zvuk tekoucí vody ve fontáně, zvuk projíždějícího auta, letadla… Různé zvuky lze také nahrát a posléze diferencovat pouze sluchovou cestou.