Předmatematické dovednosti

Jedním z předpokladů pro matematické dovednosti jsou tzv. PŘEDmatematické představy (někdy se také nazývají předčíselné představy). Představme si je jako stavební kámen pro matematiku a chápání matematických vztahů.

Prvním kamenem je zrakové vnímání – získáváme jím nejvíce informací ze svého okolí. Dalším základním kamenem je dobré vnímání času a prostoru .Dále jsou to přiměřené pohybové dovednosti, díky pohybu dítě začíná vnímat prostor, hloubku, vzdálenosti mezi předměty. Jako poslední kámen zde zmiňme přiměřené rozumové dovednosti.

Předmatematické dovednosti a předškolák 1: Co jsou předmatematické představy [online]. In: . [cit. 2020-04-02]. Dostupné z: https://www.uceni-v-pohode.cz/predskolak-a-predmatematicke-dovednosti-1-co-jsou-predmatematicke-predstavy-2/