Platby ve školním roce 2019/2020

Vážení rodiče, sdělujeme, že úplata na rok 2019/20 bude ve výši 385 kč splatná do 15. v měsíci.

Stravné bude:

děti ve věku 3 – 6 let  –  snídaně 8, oběd 18, svačina 7 = 33 Kč

děti s odkladem šk.docházky – snídaně 9, oběd 19, svačina 7 = 35 Kč