Květen – Vítáme Vás opět na kočičkách

18.5. Naše třída bude prozatím do odvolání uzavřena.

Děti z naší třídy budou trávit čas společně na třídě BERUŠEK. Provoz Mš bude od 6 – 16hod. První den příchodu do mateřské školy odevzdá rodič podepsané prohlášení o nerizikovosti. Dítěti bude změřena teplota, dále během dne namátkově. přijímáme do kolektivu pouze zdravé děti a bez teploty. V případě příznaků nemoci, či teploty je rodič povinen v co možná nejkratší době dítě okamžitě vyzvednout. Do mateřské školy nepřijmeme dítě s teplotou nad 37C, nebo se známkou respiračního onemocnění. A to i v případě, že se u některého člena rodiny vyskytnou příznaky odpovídající viróze, nebo chřipce.

Do sáčku dejte prosím dítěti 2 roušky na případné nasazení v okamžiku podezření na nákazu. V prostorách školy děti nosit roušky nemusí. Pokud nám počasí dovolí, děti budou trávit čas většinou venku na zahradě školy. Nezapomeňte na vhodné oblečení. Mimo areál školy zatím není dovoleno s dětmi chodit.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví