Jak ani slovem neublížit (Informatorium 3-8)

KVASNIČKOVÁ, L., Jak ani slovem neublížit;  Infotmatorium 3 – 8 Praha: Portál, 2021, 2021 (Únor)