Informace o ZŠ

Dne 27.2. se konala informační schůzka , kterou se vedla paní ředitelka ZŠ Neštěmická Mgr. Čápová

Podané informace:

 3. a 4. 4. 2019, 8.-13.00 hodin – Dny otevřené výuky – (max. počet rodičů v jedné třídě 3 páry) třídy, ve kterých bude tato prezentace výuky probíhat budou mít na webových stránkách školy popis aktivit a časový harmonogram pro objednání na konkrétní výuku Vám dodáme do školky 25.3.2019, aby se rodiče mohli zapsat. V pondělí 1.4. 2019 si jej vyzvedneme.

8.4. od 13.00-16.00 hodin. Den otevřených dveří – průvodci – žáci školního parlamentu. Prohlídka prostor, vybavení školy, zaměření a seznámení rodičů s profilem absolventa. Úspěšnost našich středoškoláků.

       od 16.00 hodin . Seminář pro rodiče a širokou veřejnost

Téma: Rodina-dítě-škola

  1. Osobnost dítěte a jeho vývoj
  2. Vliv a význam působení rodiny na dítě
  3. Škola jako kulturní centrum obce
  4. Autorita učitele a její vnější podpora
  5. Komunikace ve škole a o škole
  6. Trendy současného školství, jejich přínosy a rizika

Úterý 9.4. 2019 od 13.-18. hodin bude na naší škole probíhat elektronický zápis dětí do prvních tříd pro školní rok 2019/2020

Doklady: OP, rodný list dítěte ( zprávu ŠPZ, pokud již existuje)

Otevíráme 2 třídy A,B a zažádali jsme o přípravný ročník. Přednostně přijímáme děti ze spádové oblasti, pokud bude kapacita třídy můžeme přijmout i další z jiné části města.