Informace k výskytu Covid-19

http://www.msmt.cz/informace-pro-skoly-ke-koronaviru
http://khsusti.cz/
http://www.msmt.cz/doporuceni-pro-skoly-ke-koronaviru