Info pro rodiče o kampani

MATEŘSKÁ ŠKOLA VYHLÍDKA

se zapojila do celorepublikové kampaně – bližší info zde

O KAMPANI

Posláním této kampaně je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Předčítání má obrovský význam pro rozvoj emocionálního zdraví. Předčítání také rozvíjí paměť, představivost, učí myšlení. Stačí 20 minut denně. Každý den.

ZÁŠTITY

Kampaň probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva kultury, Národní knihovny ČR a Dětského fondu OSN UNICEF. Od počátku kampaně měl také osobní záštitu bývalý prezident Václav Havel. Tuto kampaň také podporuje přes 90 známých osobností ze světa kultury, umění a sportu.

JAK BUDE KAMPAŇ REALIZOVÁNA U NÁS V MŠ?

  • předčítání pohádek od babiček a dědečků
  • spolupráce s místními knihovnami (návštěvy) – zapůjčení pohádkových knih
  • setkání s autory nebo ilustrátory dětských knih + četba
  • pohádkové sešit – čtení doma
  • navazující práce s pohádkou – výtvarné práce, diskuze, tematické dny
  • Den pro knížky – donesení vlastní oblíbené knížky (prohlížení, povídání,četba z knihy)

za MŠ Vyhlídka garant kampaně

Bc. Alice Jačková (třída Berušky)

Jakékoliv další informace se dozvíte u paní učitelek ve třídě nebo u garanta kampaně.