Hodnocení týdne čtení (CČČD)

V týdnu od 4. 10. do 8.10. probíhalo a díky zájmu i akce přesahovala do dalšího „týdne čtení dětem”. Na jednotlivých třídách pojali paní učitelky akci různorodě – od čtení, po společné prohlížení, vybarvování obrázků z pohádek, sestavování dějové linky, dramatizace, převypravování apod. Děti si hojně nosily na třídy své knihy z domova. Některé děti přišly do MŠ po dlouhodobé absenci, tak si knihy nosily během týdne. Knihy děti stále velice zajímají a rádi si prohlíží ilustrace k pohádkám a díky nim si i vybaví děj celé pohádky.

 

Alice Jačková, garant kampaně.