Hloupneme, nebo se měníme? (Informatorium 3 – 8)

KVASNIČKOVÁ, L., Hloupneme, nebo se měníme? Infotmatorium 3 – 8 Praha: Portál, 2021, 2021 (Leden)