Co se učíme a o čem si povídáme v měsíci Listopadu

 

 

 

DISTANČNÍ  VÝUKA – Úkoly pro děti

Pozorujeme všechny změny v přírodě, rozmanitost počasí, přípravu přírody na zimní spánek. Pozorujeme volně žijící zvířátka, práce na zahradě. Seznamujeme se s ochranou přírody, učíme se vnímat všemi smysly.

Učíme se pečovat o své tělo, o své zdraví, povídáme si o zdravotním stylu a zdravé stravě. Poznáváme jednotlivé části těla, ukazujeme si je na sobě i na kamarádovi.

Hrajeme si a tvoříme s podzimními plody, učíme se básničky a říkanky o podzimu, procvičujeme výslovnost hlásek V, F.


1. Při procházce s rodiči si prohlédni listnaté stromy v přírodě. Poznáš, jaké mají listy barvy? Namaluj podzimní strom. Použij barvy, které si viděl na stromech na procházce.
2.Nasbírejte na procházce větvičky, podzimní listy a plody. Vyrobte z nich zvířátko.
3. Nasbírej si v přírodě kaštany. Vytvoř krabičku z papíru, do které vložíš kartičky s čísly 1-6. Za pomocí hrací kostky (např. ze hry Člověče, nezlob se) si můžeš zahrát hru ve dvojici s rodiči. Rodič hodí kostkou. Tvůj úkol bude najít stejné číslo na kartičce a přiřadit stejný počet kaštanů. Úkol s rodičem si můžeš vyměnit.
4. Obtáhni symboly stejnou barvou a spočítej.
5. Vyplň pracovní list.
6. Popros rodiče o přečtení říkanky a nauč se jí.
7.Spočítej v řádku symboly. Zakroužkuj správný počet.
8. S rodičem vypracuj pracovní list na poznávání barev.
9. Za pomocí vatových tyčinek a černého papíru vytvoř kostlivce.
10. Z procházky si přinesl domů podzimní listy. Z nich vytvoř ježečka.
11. V přírodě najdi kamínky. Nalezený kamínek pomaluj. Z druhé strany si kamínek podepiš.
12. Vyprávěj pohádku O veliké řepě podle obrázku.
13. Povídej si s maminkou nebo tatínkem. Odpovídej na otázky.
14. Vyber si obrázek z časopisu nebo omalovánky. Obrázek rozstříhej na několik čtverců. Čtverce. zamíchej a slož zpátky obrázek.
15. Najdi draka kamarádovi. Spoj barvičkou a obrázek si vybarvi.
16. Symboly spočítej a nakresli správný počet čárek nebo puntíku. Můžeš použít i číslici.
17. Hádanky.
18. Vytvoř si podzimní strom z listů a ruličky od papíru.

HRY NA PROCVIČENÍ PAMĚTI aneb MYŠLENÍ NEBOLÍ

Povídejte si s dětmi o tom, že jsme lidské bytosti – lidi. Nechte dítě části těla ukazovat a zároveň pojmenovat na vlastním těle. Úkol pro děti: Nakresli postavu sebe. Ukaž na obrázku v které části těla má člověk mozek. Přemýšlej a řekni, co všechno pomocí mozku dokážeme, co můžeme dělat.

1.Hra na procvičení paměti: Na podlahu položte dnem vzhůru dva neprůhledné kelímky(nebo hrnečky) Jedním z nich přiklopte kamínek(kuličku, kostičku apod.) Pak je pomalu posunutím vyměňte ještě dvakrát. Zeptejte se dítěte, pod kterým kelímkem se předmět nachází. Přidejte další kelímek (nebo hrneček) Udělejte totéž se třemi nebo i čtyřmi kelímky. Děti si budou namáhat mozek ještě víc.

2. Hra na procvičení paměti: Na podlahu položte 5 předmětů a nechte dítě, aby si je v klidu prohlédlo. Pak je zakryjte šátkem. Pošlete dítě za dveře ( nebo se jen otočí tak, aby nevidělo na předměty ) Potom jeden předmět odstraňte(schovejte) Předměty znovu odkryjte a nechte dítě hádat Co chybí??? Hru několikrát opakujte. Odstraňte pokaždé jiný předmět.

3. Hra na procvičení paměti: Zahrajte si s dětmi pexeso.

4. Hra na procvičení paměti: Slovní hra pro celou rodinu – Řekněte větu: Bertík šel nakoupit a koupil si čokoládu. Pokračuje další člen rodiny, který větu zopakuje a přidá k čokoládě další potravinu. Pokračuje další člen rodiny, který větu zopakuje, přidá k čokoládě a další potravině opět další potravinu. Hra se hraje tak dlouho dokud je poslední hráč schopen zopakovat všechna řečená slova potravin. Těch může být až 20. Hra je určena pro alespoň 3 hráče. Čím více hráčů, tím je hra zajímavější. Hezkou zábavu :-))PROCVIČUJEME HLÁSKY VE SLOVECH

Nakresli podle vzoru písmeno B. B – jako Bačkory, Bubínek, Banán….. Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.
Nakresli podle vzoru písmeno M. M – jako Mrak, Myš, Míč, Mléko….Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.
Nakresli podle vzoru písmeno S. S – jako Sýr, Strom, Salát…..Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.
Nakresli podle vzoru písmeno P. P – jako Pták, Pes….Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.
Nakresli podle vzoru písmeno L. L – jako Liška, List….Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.
Nakresli podle vzoru písmeno V. V – jako Vlak, Vlaštovka….Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.
Nakresli podle vzoru písmeno Z. Z – jako Zima, Zub….Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.
Nakresli podle vzoru písmeno T. T – jako Tričko, Talíř….Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.
Nakresli podle vzoru písmeno K. K – jako Kohout, Králíček…Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.
Nakresli podle vzoru písmeno N. N – jako Noviny, Noc…Úkol: přemýšlej a vymysli 5 slov, která začínají na toto písmeno. Obrázky k písmenu nakresli.