Berušky – listopad 2020

Co se bude dít v listopadu?

Z důvodu stále přetvávajícímu šíření nákazy Covid-19 jsme v omezeném provozu. Nadále jsou zrušeny všechny akce, které se měly konat. V úvaze je pouze fotografování, které by se mělo konat 25. 11. 2020 – vše s přihlédnutím k aktuální situaci.

 Ve třídě Berušek je pár předškolních dětí (3), kterých se týká distanční výuka – pozvánku najdete v e-mailu (vše se odehrává v Google Učebně). Úkoly můžete odevzdávat přímo tam nebo také do boxíku, který je umístěn u vchodu k paní ekonomce (u Křemílka a Vochomůrky) – vkládat můžete úkoly i výrobky (řádně označené jménem). 

Distanční výuka pro děti s povinnou docházkou – instrukce Vám budou přicházet na Vámi uvedený e-mail. Úkoly budou chodit z mailu ms.distancnivyuka.gmail.com. 

Jak pracovat s aplikací GoogleUčebna?

Prosíme, sledujte i nadále naše příspěvky v rubrice DISTANČNÍ VÝUKA zde na webových stránkách. Připravily jsme pro děti nabídku úkolů, které vycházejí z našeho třídního plánu na tento školní rok. Je pouze na dětech, zda si vyberou a splní pouze některé úkoly, nebo se pokusí plnit úkoly všechny. Doporučujeme první dva odkazy Práce s přírodninami, technickým materiálem, sestrojování a CO SE UČÍME, O ČEM SI POVÍDÁME V MĚSÍCI ŘÍJNU… Úkolníček pro předškoláky – spolupráce s rodiči

Děkujeme za spolupráci!

Listopad

Listopade, listopade,

už ti mlha světlo krade,

poslední list plachtí k zemi.

Mráz přijíždí se saněmi,

já však chodím raději

škole vonnou alejí.

Kolikrát se vyspím ještě,

nežli slétnou teplé deště,

zabubnují pro potěchu

paličkami kapek v mechu,

nežli vzbudím fialku

na proutěnou píšťalku?