Aktuality

Květen – Vítáme Vás opět na kočičkách

18.5. Naše třída bude prozatím do odvolání uzavřena. Děti z naší třídy budou trávit čas společně na třídě BERUŠEK. Provoz Mš bude od 6 – 16hod. První den příchodu do mateřské školy odevzdá rodič podepsané prohlášení o nerizikovosti. Dítěti bude změřena teplota, dále během dne namátkově. přijímáme do kolektivu pouze zdravé děti a bez teploty. […]

Berušky – květen 2020

18. 5. 2020 se moc těšíme na všechny naše Berušky.  Sejdeme se ve své třídě, v pavilonu A. Společně s námi budou trávit čas i děti že třídy Kočičky.    Pár důležitých informací:  MŠ bude otevřena od 6 do 16 hodin. Dejte dítěti do sáčku 2 čisté roušky, ponecháme je v šatnové skříňce. Rouška bude […]